Yksilölliset tuetun vapaa-ajanpalvelut

Tarjoamme toiminnallisia tuetun vapaa-ajan palveluja kaikenikäisille asiakkaille

Matrocks tuottaa monipuolisia ja yksilöllisiä tuetun vapaa-ajan palveluja koko Pirkanmaan hyvinvointialueella. Asiakaskuntaamme kuuluvat muun muuassa liikuntarajoitteiset, kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdepuolen kuntoutujat sekä perhetyön asiakkaat. Meidän tavoitteenamme on mahdollistaa kaikille mielekkään vapaa-ajan viettäminen.

Toimintamme on tavoitteellista, kuntouttavalla työotteella tehtävää mielekkään vapaa-ajan tukemista. Mielekkään vapaa-ajan käsite on jokaiselle asiakkaalle erilainen. Tästä johtuen teemme yhdessä asiakkaan sekä tarpeen mukaan asiakkaan tukiverkoston kanssa kartoituksen nykytilanteesta ja mielenkiinnon kohteista.

 

Asiakkaan oikeusturva

Tuetun vapaa-ajanpalvelujen toteutus

Tuetun vapaa-ajan mahdollistajamme ovat sosionomeja, ohjaustoiminnan artenomeja, lähihoitajia, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia, fysioterapeutteja,
sosiokulttuurisen työn osaajia, muita soveltuvia maisteritason osaajia sekä sairaanhoitajia.

He käyttävät työvälineinään erilaisia toiminnallisia menetelmiä asiakkaan omien mielenkiintojen mukaan. Henkilökuntamme taitaa myös tukiviittomat.

Toiminta-alueemme on koko Pirkanmaan hyvinvointialue. Hintamme on alkaen 48 €/tunti. Lopullinen hinta voi vaihdella riippuen palvelusta ja sen ajankohdasta. Lopullisen hinnan voit kysyä toimisto@matrock.fi

Mahdollistajamme pääsevät osallistumaan maksutta kulttuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin silloin, kun asiakas tarvitsee niihin osallistumiseen tukea.  Jokaisella tulee olla yhdenvertainen oikeus osallistua kulttuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin. Jotta asiakkaamme pystyvät toteuttamaan tätä oikeuttaan, tarvitsevat he mahdollistajan tukea palveluihin osallistumiseen. Tuen tarvetta palveluihin pääsyssä ei voi määritellä sen perusteella, tarvitseeko asiakas fyysistä avustusta, sillä esteet palveluihin osallistumisessa eivät usein ole fyysisiä tai muuten näkyviä.

Yhdenvertaisuudesta ja oikeudesta osallistua kulttuuri ja vapaa-ajan palveluihin säädetään mm seuraavissa laeissa ja sopimuksissa:
- Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 27/2016,  30 artikla
- YK:n lapsen oikeuksien sopimus, 31 artikla
- YK:n ihmisoikeuksien yleismaallinen julistus, 27 artikla
- Suomen perustuslaki 731/1999, 6 artikla

    

Yksilölliset ratkaisut ja palvelut
mielekkääseen vapaa-aikaan.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta
on lapsen tai nuoren ja hänen perheensä arjen tueksi tarjottavaa tukipalvelua, joka on yksilöllisiin tarpeisiin suunniteltua ja tavoitteellista toimintaa. Tällä voidaan tukea mm. koulunkäyntiä ja opiskelua, sosiaalisten taitojen vahvistamista, omasta itsestä ja arjen asioiden huolehtimista sekä harrastamista. Lue täältä lisää.

Tuetun asumisen palvelu
on kotiintehtävää määräaikaista työtä, jonka tarkoituksena on helpottaa asiakkaan arkea elämän erilaisissa tilanteissa. Tavoitteet luodaan yhdessä yksilöllisesti asiakkaan kanssa. Tuemme sinua esimerkiksi asumiseen ja kodinhoitoon liittyvissä asioissa, arjenhallinnan haasteissa, taloudenhoidon kiemuroissa ja sosiaalisen verkoston vahvistamisessa.

Omaishoidon palvelut
tarjoaa palvelua kotiin lyhytaikaisesti tai useaksi päiväksi kerralla. Kaikki eivät halua apua kotiin, joten olemme kehittäneet mielekkään vaihtoehdon tähän tarpeeseen. Omaishoitaja voi nauttia vapaansa kotona, samalla kun omaishoidettava viettää mukavaa aikaa upeissa kohteissa mahdollistajiemme kanssa. Lue tästä lisää!

Yksilöllinen päivätoiminta
on palvelu, jossa huomioidaan henkilökohtainen hoiva ja huolenpito, terveyden- ja sairaanhoidolliset toimenpiteet, ruokailu, tarvittaessa ruoan valmistukseen liittyvät asiat sekä liikkumisessa avustaminen. Asiakasta tuetaan sosiaaliseen kanssakäymiseen, ihmissuhteisiin, virkistykseen ja harrastuksiin liittyvissä tilanteissa.

Liikkuva päivätoiminta
sopii kaikille, jotka hyötyvät päivätoiminnasta. Esteetön Jussi-bussimme kuljettaa asiakkaat eri kohteisiin. Kohteina toimii sopimuksen mukaan alueen viehättävät lähimatkakohteet. Päivän ohjelman rakentuu vaihtelevien teemojen ympärille erilaisia toiminnallisia menetelmiä käyttäen, pääosassa kokemuksellisuus. Liikkuva päivätoiminta täyttää kaikki perinteisen päivätoiminnan kriteerit.

Esteettömät tapahtumat
Tuotamme ja tarjoamme paljon erilaisia kulttuuri- ja ohjelmapalveluita aina pyörätuolitansseista levyraatiin sekä kuukausittain järjestettävät asiakastapahtumat eri teemoilla. Voit tutustua tarkemmin kulttuuri- ja ohjelmapalveluihin täältä.

Räätälöidyt palvelut
tarjoaa asiakkailemme kohdistettua palvelua juuri hänen tarpeidensa mukaan. Voit tiedustella asiasta lisää ottamalle meihin yhteyttä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@matrocks.fi