Mikä tekee työstämme arvokasta

#

Mikä tekee työstämme arvokasta
 
Kun vanhempi rohkaistuu pyytämään mahdollistajan lapsensa seuraksi, jättämään meidät löytää, palaa takaisin hieman virkistäytyneenä ja muomaa, että arjen asiat on hoidettu ja lapsellakin on ollut mukavaa.
 
Arvokasta työstäni tekee se, kun huomaa että omasta toiminnasta on ollut toiselle oikeasti hyötyä. On ihanaa päästä näkemään asiakkaiden onnistumisen kokemuksia, ja sitä että asiat alkavat rullaamaan parempaan suuntaan! Myös se on arvokasta, kun huomaa toisen luottavan niin, että pystytään käsittelemään kipeitäkin aiheita. Myös näin ihanassa ja innostavassa työyhteisössä toimiminen tekee työstäni arvokasta!
luotettavuus.png
 
 
 
luotettavuus
 
Mielekkään vapaa-ajan kouluttajana parasta työssäni on esteettömyyteen liittyvät oivallukset, joita jaan yrittäjien, palveluntuottajien, kaupunkien ja kuntien sekä kolmannen sektorin käyttöön. Mahdollisuudet esteettömyyden toteuttamiselle on monipuoliset kun valjastamme mielemme tahtotilan ja avoimen asenteen. Palkitsevinta on yrittäjien kiitos siitä. Kuinka yksinkertaisesti ja helposti voi tarjota yhdenvertaisia elämyksiä.
 
Matrocksina toimiminen on itselleni ainakin ensisijaisesti elämyksiä ja niiden mahdollistamista asiakkaillemme. Olen päässyt työni kautta tutustumaan niin F.E. Sillanpään tarinaan, I love me -messuille kuin elämäni ensimmäistä kertaa Taco Belliin!
 
Yksikään työpäivä ei ole samallainen ja haastavampinakin päivinä hyvien hetkien tuominen asiakkaidemme elämään saa hymyn omillekin huulille.
yksilöllisyys.png
 
 
 
yksilöllisyys
 
Itselleni näkyvin ja vaikuttavin positiivinen asia työssäni on se, kun näen yhden käynnin aikana kuinka toisen mieliala voi muuttua negatiivisesta positiiviseksi, ja voin sulkea oven perässäni tietäen, että toisella on hyvä fiilis. Yleensä on yhdessä tullut tehtyä arjen askareita tai jotain muuta asiakkaan toivomaa ja sen ohessa juteltu milloin mistäkin. Nämä hetket tekevät työstäni tärkeää sillä ne kantavat hedelmää tulevaisuuteen; meidän väliseen luottamukseen, asiakkaan uskoon omista kyvyistään sekä siihen, että elämä kantaa. Nämä hedelmät puolestaan taas helpottavat tavoitteiden saavuttamista polulla itsenäisempään elämään.
vastuullisuus.png
 
 
 
vastuuullisuus
 
- Saadessani tuottaa muille arvokasta vapaa-aikaa ja hyvää mieltä.
- Auttaessani toisia ihmisiä voimaan paremmin ja jaksamaan.
- Nähdessäni lasten nauttivan ja leikkivän lasten lailla.
- Saadessani jakaa omien vahvuuksien kautta hyvää oloa ja oivalluksia muille.
 
Jokainen asiakkaamme on uniikki. Jokaisella on jokin kohta elämässä, joka vaatii henkistä tai fyysistä tukikeppiä. On avartavaa ja motivoivaa nähdä, että asiakas todella tarvitsee minua, olkoonpa se perheestä, lapsesta, nuoresta tai vaikkapa uupuneesta omaishoitajasta. Astun tilanteeseen, jota en voi kovinkaan paljoa ennakoida - jokainen kohtaaminen on uusi. Läsnäoloani kehittämällä onnistun, joskus paremmin, joskus heikommin, antamaan sen tuen, jota juuri siinä hetkessä tarvitaan. Asiakkaalta saatu aito kiitos antaa iloa ja voimia jatkaa eteenpäin. 
ystävällisyys.png
 
 
 
ystävällisyys
 
Mulle tässä työssä kaikista arvokkain kokemus on se, kun pystyy antamaan juuri sen asiakkaan kaipaaman avun. Myös se, kun on päässyt seuraamaan pitkäaikaisen asiakassuhteen aikana toisen kasvua lapsesta nuoruuteen ja varhaiseen aikuisuuteen. Siinä tulee koettua monet ylä- ja alamäet yhdessä. Tässä työssä mun on mahdollista olla todella läsnä, ja mukana tukemassa asiakasta millaisessa tahansa elämäntilanteessa.
kunnioitus.png
 
 
 
kunnioitus
 
Matrocksina olen huomannut, kuinka arvokasta tekemämme työ on erityisesti omaishoitajille. Tämä erityisesti siksi, että suuri osa tapaamistani asiakkaista on ollut omaishoidon puolelta. Näissä tapauksissa en mahdollista ainoastaan yhden ihmisen vapaa-aikaa, vaan yhdellä kertaa kahden ihmisen vapaa-ajan. Itse asiakkaalle pystyn mahdollistajana tarjoamaan mielekkäitä kokemuksia ja mahdollisuuksia oppia erilaisia asioita, mutta samalla ollessani asiakkaan kanssa, mahdollistan omaishoitajalle mielekästä vapaa-aikaa, jonka taas omaishoitaja pystyy käyttämään itselleen mielekkäällä tavalla. Tämä on ollut huomio mitä en osannut ajatella ennen työn aloittamista, mutta minkä olen kokenut hyvin arvokkaana osana työtä.
joustavuus.png
 
 
 
joustavuus
 
 
 
 
Kirjoittajana Matrocksin mahdollistajat, jotka kohtaavat työssään laajan kirjon erilaisia ihania asiakkaita ja tapahtumia.
Julkaistu 11.5.2022
Päivitetty 13.7.2022